عنوانمدت دورهزمان برگزاریشهریهنوعوضعیت
طب سنتی30 ساعتدر شرف اجرا15.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
نشست تخصصی حقوق املاک و ثبت اسناد ویژه وکلای دادگستری و کارآموزان حقوق
یک روزهدر شرف اجراحضوریدرحال ثبت نام
قدرت اکسل در محاسبات حسابداری8 ساعتدر شرف اجرا9.000.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
ترفند های اکسل8 ساعتدر شرف اجرا8.500.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
قرارداد های هوشمند8 ساعتدر شرف اجرا8.500.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
امنیت (فایروال)8 ساعتدر شرف اجرا8.500.000 ريالحضوریدرحال ثبت نام
MBA کریپتو کارنسییکسالهدر شرف اجرا
پذیرش از طریق مصاحبه
حضوریدر حال ثبت نام
پیش ثبت نام