روز های برگزاری: چهارشنبه ها  از ساعت 15:00 تا 19:00
مدت ساعت کل دوره : 16 ساعت
شهریه :  8000,000 ریال
شیوه برگزاری :حضوری

اهداف دوره :

افزایش توانمندی علمی و حرفه ای مدیران یا کارشناسان ارشد غیر مالی جهت تصمیم گیری در مسائل مالی

مخاطبین دوره

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

سر فصل های دوره

 • مروری اجمالی بر مفاهیم عمومی حسابداری
 • آشنایی با برخی از اسامی استانداردهای حسابداری ایران به ویژه استاندارد شماره یک ( نحوه تهیه و ارائه صورتهای مالی) و تشریح نمونه صورتهای مالی شرکتها بر اساس استاندارد شماره یک تجدید نظر شده در سال 1398 ( رویکرد IFRS)
 • ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با 5 تکنیک مالی (با رویکرد ارزش زمانی پول، نرخ تنزیل پول و سایر تکنیکها)
 • آشنایی اجمالی با رفتار هزینه ها و نجوه محاسبه نقطه سر به سر فعالیت در موسسات و تصمیم گیری در شرایط خاص با طرح سناریوها مختلف
 • آشنایی با مفاهیم بودجه بندی جامع (بودجه مالی و بودجه عملیاتی)
 • آشنایی با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • آشنایی با انواع سرمایه گذاری (سهام، اوراق مشارکت، بانکی ) و نحه ارزیابی آن ها
 • آشنایی با قوانین مالیاتی مرتبط با کسب و کار
 • ریاضیات مالی (ارزش زمانی پول)

مدرسین دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، مشاوران و مدیران اجرایی موفق و مجرب همکار با سازمان و همچنین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی و سایر دانشگاه ها انتخاب می شوند.

نحوه برگزاری دوره

دوره های آموزشی اغلب به صورت یک نیم روز در هفته ( 4 تا 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته برای سازمان ها و سایر مشتریان حقوقی، متناسب با شرایط ایشان و توافق فی مابین به صورت اختصاصی نیز برگزار می گردد.

روش تدریس

ترکیبی از روش نظری و عملی؛ شایان ذکر است پس از ذکر مبانی نظری و روندها مورد کاوی(Case Study) نیز مطرح خواهد شد.

گواهینامه ها

در پایان دوره به شرکت‌کنندگانی که ساعات حضور آنها در جلسات دوره بیش از 80 درصد کل ساعات دوره باشد، گواهینامه پایان دوره از سوی سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه صنعتی همدان اعطاء خواهد شد. در مورد درس ها و دوره هایی که آزمون پایانی، انجام پروژه و فعالیت های مشابه دارند، کسب امتیاز لازم درآن ها علاوه بر طی کردن 80 درصد کل ساعت دوره نیز ملاک است.

مدرسین دوره:

 مدرسین دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، مشاوران و مدیران اجرایی موفق و مجرب همکار با سازمان و همچنین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی و سایر دانشگاه‌ها انتخاب می شوند.

اساتید مباحث ارایه شده در این دوره عبارتند از:

 1. دکتر محسن ختن لو عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
 2. دکتر یدالله حکمی صفت عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور مالی شرکت ها
 3. دکتر کمال زارعی مروج عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور ارشد مالی و مالیاتی