روز های برگزاری: چهارشنبه ها  از ساعت 15:00 تا 19:00  
مدت ساعت کل دوره : 16  ساعت
شهریه :  9800,000 ریال
شیوه برگزاری :حضوری

اهداف دوره :

آشنایی فراگیران با مبانی مهندسی فروش، اصول فروشندگی حرفه‌ای و تکنیک های فروش حضوری

مخاطبین دوره

کارشناسان و مدیران فروش

سر فصل های دوره

 • ارتباط فرایند بازاریابی و فروش
 • خصوصیات فروشنده موفق
 • بررسی اهمیت مهندسی فروش و جایگاه آن در سازمان
 • مدیریت عملیاتی فروش:(هدفگذاری فروش، طراحی استراتژی فروش، تدوین برنامه عملیاتی، اجرا، کنترل و اصلاح)
 • ارکان مدیریت فروش:(استراتژی فروش، ساختار واحد فروش، گزینش فروشنده، نظام جبران خدمات واحد فروش، نظام ارزیابی عملکرد واحد فروش(
 • فرایند فروش ساخت یافته: (برقراری تماس، کشف نیاز، کسب تعهد، معرفی محصول، پاسخ به ایرادات، خاتمه فروش)
 • اصول و قواعد مذاکره فروش و تکنیهای مربوطه
 • بایدها و نبایدهای جلسات حضوری فروش
 • تکنیکهای متقاعدسازی در فروش
 • مدیریت مشتریان شاکی و ناراضی

مدرسین دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، مشاوران و مدیران اجرایی موفق و مجرب همکار با سازمان و همچنین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که مورد تائید سازمان باشند انتخاب خواهند شد

نحوه برگزاری دوره

دوره های آموزشی اغلب به صورت یک نیم روز در هفته ( 4 تا 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته برای سازمان ها و سایر مشتریان حقوقی، متناسب با شرایط ایشان و توافق فی مابین به صورت اختصاصی نیز برگزار می گردد.

روش تدریس

به صورت کارگاهی و با مشارکت فعال فراگیران همراه با طرح مثالهای واقعی از شرکتهای ایرانی و بین المللی و نمایش فیلم های آموزشی مرتبط

گواهینامه ها

در پایان دوره به شرکت‌کنندگانی که ساعات حضور آنها در جلسات دوره بیش از 80 درصد کل ساعات دوره باشد، گواهینامه پایان دوره از سوی سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه صنعتی همدان اعطاء خواهد شد. در مورد درس ها و دوره هایی که آزمون پایانی، انجام پروژه و فعالیت های مشابه دارند، کسب امتیاز لازم درآن ها علاوه بر طی کردن 80 درصد کل ساعت دوره نیز ملاک است . ​

مدرسین دوره:

 مدرسین دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، مشاوران و مدیران اجرایی موفق و مجرب همکار با سازمان و همچنین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی و سایر دانشگاه‌ها انتخاب می شوند.

اساتید مباحث ارایه شده در این دوره عبارتند از:

 1. مباحث بازار یابی و فروش: دکتر  محمد رضا حدادی  فعال اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه
 2. مباحث استراتژی  و اصول و فنون مذاکره و متقاعد سازی: دکتر حسین یوسفی مشاور کسب و کار و مدرس دانشگاه.