سمینار آشنایی با تحولات نوظهور در عرصه مدیریت با حضور مدیران، روسای ارگانها و سازمانها، مدیران برخی شرکتها و کارخانه های مطرح و جمعی از افراد برجسته استان همدان به میزبانی سازمان مدیریت صنعتی، نمایندگی همدان برگزار شد.