دسته: دوره ها

MBA

مزیت پنهان دریافت مدرک MBA                                                                    سازمان مدیریت صنعتی همدان تلاش برای اخذ مدرک MBA نوعی سرمایه­ گذاری برای آینده است.…

Post DBA

عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم Post DBA بین…